Binární strom
Ovládání binárního stromu

Jak zařadit nově registrovaného do binárního stromu

Nový uživatel ve vašem holdingovém tanku

Vážený CzechFin,

Do vaší nádrže byl přidán nový uživatel. Tento uživatel můžete umístit do svého binárního stromu tak, že se přihlásíte ke svému účtu Excelz, přejdete na "Moje organizace> Binární strom" a kliknete na velkou ikonu "plus" v horní části obrazovky. Tam uvidíte všechny uživatele ve vašem Holding Tank a můžete si vybrat, kam je umístíte do svého binárního stromu.

Toto je automatická zpráva, na tuto zprávu neodpovídejte.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naši podporu na adrese support@excelz.com

Pozdravy, Excelzi

Originální návod v AJ

New User in Your Holding Tank

Dear CzechFin,

A new user has been added to your holding tank. You can place this user into your Binary Tree by logging in to your Excelz account, navigating to "My Organization > Binary Tree", and clicking on the large "plus" icon near the top of the screen. There you will see all the users in your Holding Tank and can choose where to place them in your Binary Tree.

This is an automated message, please do not reply to this message.

If you have any questions please contact our support at support@excelz.com

Regards, Excelz