Blog
Články, příspěvky, názory, diskuse, komentáře,...

DASCoin Blog QiiQNAME

Přihlášením, registrací z tohoto webu, případně i jinou cestou, telefonicky, či osobně, udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Více informací viz. menu: Osobní údaje v sekci KONTAKT.  

Pokud vás cokoliv v článcích níže zaujme, napište nám:

Vývoj platidla k penězům současnosti a budoucnosti má bezprostřední vliv na kvalitu našeho života a zdraví o čemž svědčí nejen zkušenosti každého
z nás, ale dokonce i odborné studie.

Tento až absurdní titulek provokuje nejeden pohled a myšlenku. Jeho podstata a odůvodnitelnost je ale ve skutečnosti prožívána každým z nás
i všemi generacemi před námi.

Článek níže, je podkladem z 8.5.2018 pro zveřejnění v časopise Minerva

Potřebujete nějaké peníze?

Nebo uhlazeně - duchovní hodnota peněz.
DIGITÁLNÍ MAGIE VE MĚSTĚ ALCHY
MIE "Magie hodnot"

Současná budoucnost

Již v Minervě č.4/2017 jsme psali na podobné téma

Nenechte si zase "ujet vlak", informujte se, přijďte diskutovat, staňte se našimi kolegy a partnery
v rámci struktury QiiQNAME.

K tématu můžeme přistupovat i jemněji a kultivovaně, ale naturalistické,
až brutální téma peněz zůstane tématem peněz. Jsou lidé, kteří peníze odmítají a lidé, kteří po nich prahnou a jsou kvůli nim ochotni udělat cokoliv. Jsou i lidé s umírněným přístupem
k penězům. Všichni ale peníze každodenně používají. Jsou pro ně důležité
ve zdraví a ještě podstatnější v nemoci. Znáte někoho, kdo peníze nepoužívá?
Jste si jisti, že jsou vaše peníze a váš život v nich obsažený skutečně vaše?
Jsou peníze opravdu penězi? Zdají se vám tyto otázky absurdní?
Pak si buďte jisti, že si rozhodně nemůžete být ničím, čím jste si byli dosud jisti, vůbec jisti. Zajímejme se o svět kolem sebe a spoluvytvářejme každý sám za sebe Opus Magnum.

"Alchymisté dneška", ve svých magických dílech a snažení, stejně jako před staletími usilují
o dosažení završení přírodních dějů a participaci na nich, usilují o Velké Dílo(Opus Magnum).

Člověk nemůže udělat strom, ale může se podílet na jeho pěstování a v přeneseném slova smyslu na Díle tvoření a vzniku - může se podílet na božském Díle.


Platí to i pro matematiku, digitalizaci a IT technologie aplikované do Fin Tech oborů současné budoucnosti. Platí to i pro první hybridní měnu v historii - DASCoin.

Současná budoucnost

Pojem zavedený v QiiQNAME, popisující existující realizace vizí, jež nezasvěcenému,
byť profesionálovi v oboru nejsou zřetelné, ačkoli jsou oběktivně funkční a při hlubším vhledu
i pozorovatelné.

Historie a paradoxy alchymie hodnoty, platidla, peněz, měn nejen z doby Rudolfa II.
Současná magie digitalizace hodnoty a její budoucnost
v magii blockchainové revoluce.

https://youtu.be/kzYTNo9oipk

https://youtu.be/vNl0s_2G42M

Jak nalézt informace k bohatství fiat, krypto a hybridní měny ze svého mobilu, tabletu či PC
a vytvořit magickou pozici pro fenomenální bohatství.

www.DASCoincz.comhttps://netleaders.com/register/ref/QiiQNAME

https://netleaders.com/register/ref/Minerva

Jde o velmi rozsáhlé téma, které lze koncentrovat do cca 110 minut přednáškového úseku,
snad i kratšího, ale na úkor kvality sdělení.
Optimální je téma rozdělit do minimálně dvou na sebe navazujících cyklů.

Můžete se alespoň ale informovat na našich www.DASCoincz.com nebo shlédnout: https://youtu.be/kzYTNo9oipk

Zveme Vás na dvě na sebe navazující přednášky:

Fascinující svět kryptoměn I.
Fascinující svět Kryptoměn II. - DASCoin

Vážnější zájemci budou pozváni do DASCoin Clubu, případně i do DASCoin PROFI Clubu.
Po objednání se je vstup volný.

Další informace jsou na našich www.DASCoincz.com,
e-mail: DASCoincz.com@gmail.com

* Máte tolik peněz, že je důležité diverzifikovat rizika spojená s jejich nahromaděním
* jste doma a přemýšlíte o tom jak z domova vydělat peníze   
   nebo zbohatnout?
* nevyhráli
jste v loterii,
* máte pocit, že si za svou píli, snažení a odvahu konečně
   v životě, alespoň jednou 
zasloužíte úspěch,
* nezbohatli jste v restitucích, při kupónové privatizaci,
* hledáte perspektivní a prestižní práci,
* jste prozíravý a chcete se zúčastnit, či zopakovat si úspěch   
   jako u BitCoinu 
a ostatních kryptoměn (nelze garantovat),
* budete mít příliš vysoký daňový základ a uvažujete o
   možnosti rozvoje,
* zbohatli jste na ostatních kryptoměnách 
   (BitCoinu, 
Ethereu,...),
* začínáte být nervózní z potenciálního poklesu hodnoty     
   měny jíž vlastníte,
* uvažujete o rozšíření svého předmětu podnikání,
máte rádi nové technologie a pokrok,
* chcete se bavit a stýkat se s lidmi, kteří jdou s dobou,
* chcete někomu udělat prostě jen radost, někoho obdarovat
   netradičním dárkem?
*
jste si vědomi, že v penězích je transformován život
   předešlých generací a váš, včetně jeho duchovního rozměru?
Pokud zní odpověď na některou z otázek ano nebo pokud máte
i jinou motivaci, doporučuji se zajímat o naše akce pořádané
na téma: FASCINUJÍCI FENOMÉN KRYPTOMĚN - digitální alchymie v magické revoluciblockchainových technologií a naše budoucnost v nich.

Přímý přihlašovací link do projektu je: 
https://excelz.com/dash/auth/register/ref/QiiQNAME 

Pokud věci dobře nerozumíte,
raději se nejprve informujte a vše důkladně prodiskutujte.
Podrobnosti naleznete na www.DASCoincz.com,
případně pište na e-mail:DASCoincz.com@gmail.com

Přeji radost z bytí, F.F.

Doporučujeme, udělejte si jasno v základních pojmech - zorientujte se.
Bez pochopení a vysvětlení si základních pojmů si v dalších krocích nebudeme rozumět.

Pozn: Přečtěte si alespoň naše dva články v sekci BLOG:
"Duchovní rozměr peněz" a "Uchování hodnoty"