JAK NA TO - DASCoin QiiQNAME
                               Teorie je věc potřebná, praxe a rutinní dovednost naprosto nezbytná.                           Krok za krokem pro vstup do projektu - jak si pořídit kryptoměnu...

Přihlášením, registrací z tohoto webu, případně i jinou cestou, telefonicky, či osobně, udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Více informací viz. menu: Osobní údaje v sekci KONTAKT. 

Upozornění - registrujte se pouze pod některý z linků na těchto www ( viz. příslušná přihlašovací tlačítka). V opačném případě bohužel nebudeme mít kapacitu se Vám zcela věnovat.                                                Děkujeme za pochopení.

Rozhodněte se, zda půjdete:

A) Rovnou k věci 
B) Systémově, krok za krokem 
C) Cestou pasivní účasti a profitu
D) Cestou aktivní podpory projektu a navyšování si příjmů
E) Budování profesionální kariéry a rentiérství
F) Aktivní VIP
G) VIP


A) Rovnou k věci

Tento postup je vhodný pro samostatné aktivní jedince
Přesto neztrácíte naši plnou podporu a kdykoliv se na nás můžete obracet.
Registrujte se do projektu přes tlačítko nahoře "QiiQNAME" a dále postupujte podle instrukcí

v sekci "NÁVODY", viz hlavní menu nebo tlačítko "NÁVODY" zde:


B) Systémově, krok za krokem


Krok první
Definujme si základní pojmy, ujasněme si je.
Bez porozumění terminologii si nebudeme rozumět nebo bude docházet k nedorozumění.
Není od věci si udělat jasno i světonázorově, viz. články v sekci BLOG: "Duchovní rozměr peněz" a článek "Uchování hodnoty".


Krok druhý

Seznamte se s obsahem naší přednášky Fascinující svět kryptoměn I.
a s navazující přednáškou Fascinující svět kryptoměn II. - DASCoin.
Máte dvě možnosti, objednat se na přednášky, které se konají zdarma dle rozpisu

            v oddíle AKTUÁLNĚ, KALENDÁŘ, kalendářů může být pod sebou i několik.

Další možností je  si obsah nastudovat na tomto webu.
         Cílem je informovat Vás o tom, co jsou fiat měny, kryptoměny a hybridní měna DASCoin.
Pochopíte rozdíly, rizika a přednosti jednotlivých systémů.
Stanovíte si zásady a priority při výběru měny,
jíž případně dáte svou kvalifikovanou, nikoliv pouze laickou důvěru.

Aktuálně se můžete dostavit na nejbližší akci viz tlačítko:


Krok třetí

Je evidentní, že máte kvalifikovaný zájem vstoupit do projektu DASCoin QiiQNAME.
Předpokládáme, že jste erudovanými uchazeči nebo jste absolvovali naše přednášky Fascinující svět kryptoměn,
případně jste se seznámili s obsahem tohoto www.

Pro vstup do projektu budete potřebovat referenční - registrační link od svého sponzora.
Sponzor se vám bude věnovat zejména ve vašich uživatelských začátcích a při získávání prvotních zkušeností s velmi dynamicky se rozvíjejícím se projektem Ekosystému DASC QiiQNAME.
Je zcela zásadní si ověřit, zda váš sponzor patří do struktury QiiQNAME, což zjistíte odesláním nám dotazu přes SMS nebo přes e-mail, případně se osobně zeptáte na námi pořádaných akcích.

Upozornění - registrujte se pouze pod některý z linků na těchto www ( viz. příslušná přihlašovací tlačítka). Případně pod link u něhož si ověříte, zda spadá do struktury QiiQNAME. V opačném případě bohužel nebudeme mít plnou kapacitu se Vám zcela věnovat.
                                                                                                                                                                                                Děkujeme za pochopení

Náš hlavní sponzorský registrační link:

Zde je návod jak se registrace provede.
Nezapomeňte uvést správné a ověřené jméno sponzora
(Využijte QiiQNAME nebo sponzora ze struktury QiiQNAME,
pokud jste dostali registrační link, Váš sponzor je již předvyplněn Přesto zkontrolujte jeho správnost a zda patří do Ekosystému QiiQNAME,
tedy, zda je uveden na  těchto www):

Po registraci, případně i jen s vážným zájmem o registraci máte právo se zúčastnit námi pořádaných pravidelných setkání v DASCoin Clubu. Bližší info například v sekci AKTUALITY, PRAVIDELNOSTI i sekci SERVIS, ...

V případě nejasností nás kontaktujte:

 Prosíme pouze SMS: +420 733 403 400, +420 733 406 909, 


Krok čtvrtý

Jste zaregistrováni a konečně se Vám otevřel prostor pro Vaši plnou seberealizaci.
Jste v situaci, kdy máte práva a povinnosti, včetně odpovědnosti,  jako všichni ostatní.
Váš sponzor a lidé jež jste viděli na přednáškách jsou na tom stejně jako Vy.
Za vše, co učiníte nesete odpovědnost výhradně Vy.
Nesete odpovědnost za svůj úspěch i neúspěch. Nikomu nemáte právo nic vyčítat. Ani nikomu nemusíte být vděční, snad jen zkušenějším, ochotným kolegům a solidnímu sponzorovi.
Buďte proto uvážlivý, respektujte etiku a pravidla.
Ve své kanceláři máte možnost nakupovat softwarové licence podle jejich efektivity při ražbě coinů a dalších hodnot v nich obsažených.
Zvolte po poradě správnou strategii a kupte si jednu nebo i více licencí, dle Vašich možností,
v cenových hladinách od 100,- do 25 000,- EUR.
Záleží jen na Vás co učiníte, rozhodně doporučujeme, předem se důkladně poraďte a vše zvažte - odpovědnost za finální rozhodnutí ponesete Vy sami, ať již Vám kdokoliv řekl cokoliv.

Ve Vašem rozhodování, již nyní, by mělo hrát roli, zda chcete být ve své cestě za prosperitou aktivní, či pasivní. Podle toho lze očekávat i míru prosperity a eliminice rizika.
Velká aktivita přináší potenciál velké odměny a minimalizované riziko.
Pasivita znamená méně prosperity a riziko, jež aktivně neeliminuji, ačkoliv mohu.

C) Cestou pasivní účasti a profitu
Chci se zúčastnit, ale nemohu nebo nechci být v projektu nikterak aktivní
Zde je mnoho možností jakou zvolit cestu, doporučujeme se zúčastnit našich akcí, případně si domluvit osobní konzultaci.

Můžete si totiž koupit různě velké licence, razit DASC a kalkulovgat s jejich nárůstem. Můžete i nakoupit DASC na burzách za příznivé ceny a opět kalkulovat s profitem z nárůstu ceny v budoucnu. Také si můžete své DASC vyměnit za tokeny start up projektů a vydělávat na jejich spoluúčasti. Je i řada dalších možností a jejich kombinací pro zaujetí pasivní pozice.


D) Cestou aktivní podpory projektu a navyšování si příjmů
Tato cesta je vhodná pro každého, kdo se hodlá vzdělávat a své poznatky předávat s profitem ostatním.
Je lhostejno, zda své zkušenosti předáte jen v rodině, mezi přáteli a spolupracovníky nebo zda nastoupíte
na poloprofesionální dráhu školitele a prezentátora a poradce. Vždy budete mít naši plnou podporuKrok pátý
Tento krok je velmi perspektivní. Je zároveň velmi náročný a člověk by k němu měl přistoupit až s dokonalou teoretickou
i praktickou vybaveností. Jsme schopni Vás zcela vybavit pro Váš úspěch.


Krok šestý
jde o krok nebo kroky  po cestě v nedaleké budoucnosti

Aktivní VIP
Vybudovali jste nebo budujete strukturu úspěšných lidí u sebe doma i v zahraničí, kteří dokonale rozumějí své práci.

Díky Vám se rozbíhají a úspěšně fungují další a další navazující projekty v rámci
Ekosystému DASC QiiQNAME, které i nadále aktivně podporujete.

Každému, kdo má tuto ambici, včetně naprostým začátečníkům  na první přednášce budeme věnovat maximální pozornost na jeho cestě k oboustranně prospěšnému VIP

Krok sedmý

VIP

Nikdo Vám nebrání v jakékoliv aktivitě a podpoře stávajících i nově vznikajících projektů u Vás doma.
Vaše hlavní ambice je ale navazovat prostorově zahraniční, zejména mezikontinentální spolupráce, hledat cesty
k prosazení projektů napříč kulturami, zvyklostmi a v první řadě politickými a právními předsudky.
Je od Vás očekávána etická a autoritativní podpora či prestiž, jíž všeobecně disponujete v zájmu doložení serióznosti
a prosazení nových vizí a konceptů dalšího směřování QiiQNAME.