KROK PRVNÍ
                                                    + KROK DRUHÝ a TŘETÍ , případně i další                                                                                   Udělejme si jasno v pojmech a zamysleme se, co má a nemá hodnotu.                                                           Fascinující svět kryptoměnI I. a Fascinující svět kryptoměn II. - DASCoin.                                                            Využijte referenčního linku a registrujte se pod QiiQNAME                                          Přijměte pozvání do DASCoin Clubu

Přihlášením, registrací z tohoto webu, případně i jinou cestou, telefonicky, či osobně, udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Více informací viz. menu: Osobní údaje v sekci KONTAKT.  

                                                                                                            Registrační link:

Fascinující svět kryptoměn I. - přednáška a diskusní fórum pro nejširší veřejnost a vaše hosty. Objednejte se.


Pojmy:

Hodnota

Paradox hodnoty

Uchování hodnoty

Likvidita

Platidlo

Peníze

Měna

Zlatý standard

Zákonné platidlo

V České republice zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, prohlašuje v § 16 platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou za zákonné peníze v jejich nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky. Další úpravu obsahuje zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a prováděcí předpisy. 

Digitální měna

Fiat měny - shrnutí současnosti

Kryptoměna

Kryptografie

Blockchain

Peer-to-peer

Decentralizace

White Paper

Matematický algoritmus zabezpečující konečný počet emitovaných mincí - coinů

Bitcoin

Ostatní kryptoměny - Coinmarketcap


Hybridní měnaFascinující svět kryptoměn II. - DASCoin - přednáška  navazuje na předchozí a její nedílnou součástí je diskusní fórum, pro nejširší veřejnost a vaše hosty.  Objednejte se.

První hybridní měna v historii  - DASCoin

Krok druhý - Cílem je informovat Vás o tom, co jsou fiat měny, kryptoměny a hybridní měna DASCoin, Rozlišíte rozdíly mezi nimi, rizika a přednosti jednotlivých systémů a zásady výběru měny, jíž případně dáte svou důvěru. 

Porovnání fiat, krypto a hybridní měny


Krok třetí

Je evidentní, že již máte přehled.
Váš zájem vstoupit do projektu DASCoin QiiQNAME je kvalifikovaný.
Ke vstupu budete potřebovat referenční - registrační link od svého sponzora,
který se vám bude věnovat, zejména ve vašich začátcích a prvotních zkušenostech s projektem.
Je zcela zásadní si ověřit, zda váš sponzor patří do struktury QiiQNAME, což zjistíte odesláním nám dotazu přes SMS nebo přes e-mail, případně se osobně zeptáte na námi pořádaných akcích.
Nebo si tuto skutečnost nechte doložit osobou jež Vás oslovila.
Registrovat se můžete i rovnou k nám, pod link QiiQNAME viz. tlačítko níže.

Pokud si nebudete vědět rady, otevřete si nápovědu k registraci pod tlačítkem REGISTRACE. 
Najdete jej hned pod tlačítkem referenčního linku QiiQNAME.

Pozvánka do projektu cestou referenčního linku a technické podpory v  DASCoin Clubu 

Upozornění - registrujte se pouze pod některý z linků na těchto www ( viz. příslušná přihlašovací tlačítka). V opačném případě bohužel nebudeme mít kapacitu se Vám zcela věnovat.
Děkujeme za pochopení

Referenční - registrační link:

Napište nám:


                                                  Podrobnosti k pojmům a probíraným tématům:

Hodnota
z filosofického pohledu

Přečtěte si například naše články v blogu: " Duchovní rozměr peněz" a "Uchování hodnoty"
Uvědomte si paradox hodnoty viz text níže

Hodnota z pohledu ekonomického a finančního

Přečtěte si například naše články v blogu " Duchovní rozměr peněz" a "Uchování hodnoty"

Kdo chce jít hlouběji, ....zdroj například wikipedie:

Paradox hodnoty
je rozpor v tom, že životně nezbytné statky, jako např. voda, mají nízkou cenu, zatímco luxusní zbytečné statky, např. diamanty, mají cenu vysokou.
[1] Adam Smith je pokládán za klasického představitele, zabývajícího se tímto paradoxem.
Paradoxem se zabývali také Mikuláš Koperník, John Locke či John Law.

Paradoxem hodnoty je nazván jev, kdy nejen užitečnost věcí, ale i jejich dostupnost či vzácnost
na trhu, tedy mezní užitečnost, určuje jejich cenu.
[2]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Paradox of value na anglické Wikipedii.

  1. CHVÁLOVÁ, Jindra. Minislovník ekonomických výrazů
  2. HEJTMAN, Pavel. Paradox hodnoty