Prognóza vývoje ceny DASCoinu

01.04.2018

Po prudkém poklesu cen veškerých kryptoměn a šokujícím propadu ceny DASCoinu z 0,52 na 0,18 EUR/DSC, se nechá očekávat panika a masivní výprodej obrovského množství DASCoinů, které vlastní poměrně malý počet osob, jež si nakoupili DASCoiny za efektivní těžební licence v 1.Q 2017. 
Neanalyzovali jsme, ani jsme neověřovali minimální těžební cenu, ale odhadujeme její hodnotu dokonce až v úrovni 0,008 EUR/DSC. Víme
s jistotou, že před i po spuštění blockchainu v Curichu na konci března 2017
si naši kolegové kupovali - těžbou, DASCoiny za 0,04EUR/DSC.

Tyto nákupní ceny těžařů, jejichž coiny jsou nyní již potencionálně k dispozici po 3x 108 dnech, t.j. nejpozději po 324 dnech těžby ve vnitřním oběhu přes DasExchange, také určují fundament, kam až je možno očekávat pokles ceny v extrémní panice, jež by teoreticky mohla vzniknout, aniž by to fatálně ovlivnilo existenci a následný rozvoj projektu DASCoin.

Jaké by toto mohlo mít dopady do nejbližších dnů? Do doby těsně před
a těsně po vstupu na veřejnou burzu?
Domníváme se, že na vnitřní burze jsou vyprodávány převážně coiny, jejichž pořizovací hodnota byla maximálně 0,04EUR/DSC. Jejich prodejní cena klesá z původních 0,52 na současných 0,18EUR/DSC.

Ještě dnes jde o 0,18:0,04= 4,5 násobné zhodnocení.
Ti, kteří prodali v cenové hladině 0,52:0,04= si přišli na 13 násobek.
Pokud je správný náš předpoklad, že si někteří pořídily z počátku coiny
i za 0,008EUR/DSC, mohli si přijít až na 0,52:0,008=65 násobné zhodnocení.

Pokud tito lidé mají co prodávat a pokud cena neklesne na úroveň jejich původních nákupních nákladů, hrozí pokles ceny až do těchto úrovní.

Je evidentní, alespoň podle našeho názoru, že provozovatel DASCoinu
v minulosti úspěšně testoval možnosti regulačních mechanizmů pro udržení hodnoty i drobných vkladatelů DASCoinu.

Nyní dochází pravděpodobně k testování uvolnění těchto mechanismů a sledování dopadu tohoto uvolnění.

Co nastane je k diskusi, ale momentálně je situace následná:
Oprávněných k obchodování na vnitřní burze je jen tolik, kolik je majitelů těžebních licencí se spuštěnými validátory. Většina z nich nebude patřit
do kategorie prodávajících, protože cena, za níž si pořídili coiny je vyšší,
než li by byla jejich současná prodejní. Tedy by prodělali.

Prodávat budou pouze ti, kteří nakoupili pod cenovou hladinou 0,18EUR/DSC, jinak by rovněž prodělali.

Naopak ti kteří již mají přístup na vnitřní burzu, nemají motiv si kupovat další licence a riskovat investice do těchto těžebních licencí, protože cena může ještě i nadále klesat. A to do doby, pokud se nevyrovná nabídka s poptávkou. To je do doby vyprodání coinů pořízených pod hladinou 0,18EUR/DSC.

Nové licence má smysl kupovat jen v hladině, kde se těžbou dostanete
pod 0,18 EUR/DSC. To je licenci za 25.000,- EUR nebo licenci s cílem získat přístup na vnitřní burzu a to lze již s licencí za 100,- EUR a spuštěným validátorem.

Po získání vstupu na burzu i za cca 100EUR a další investici do technických nezbytností - validátor ... je nyní možné velmi výhodně nakupovat coiny
na vnitřní burze, namísto jejich zdlouhavého těžení, po násobcích 108 dní.

Prostě vstoupíte na burzu a bez nutnosti investovat dalších 100, 500, 2000, 5000, 12.500 nebo 25.000 EUR za licenci a čekání na ražbu si koupíte coiny ihned za cenovou hladinu, cca jako by jste byli vlastník licence
cca za 25.000,- EUR. Přitom coiny můžete doslova kupovat po jednom za pár centů a jsou vám připisovány ihned, nikoliv po 108 dnech.

Jaký bude důsledek je zřejmé:
1. zastaví se prodej licencí současnými těžaři. Ti budou mít skvělou příležitost si nakoupit s menším rizikem levněji a rychleji, než li by získali z těžení.

2. významně vzroste motivace začít obchodovat na vnitřní burze a obecně
i do budoucna na veřejné burze zejména komunitou současných těžařů. Domníváme se, že toto je jeden ze záměrů provozovatele DASCoin,
před vstupem na veřejnou burzu. Připravit DASCoin komunitu na vstup
a aktivní účast na burze, spolu s vyrovnáním případných disproporcí poptávky a nabídky a s tím související cenové hladiny.

3. Naroste zájem o prodej malých licencí - jako "vstupenky" na vnitřní burzu, kde bude dočasně možné nakupovat jednotlivé coiny s minimální investicí
a efektivitou, která byla dosud možná jen s vlastnictvím licence za 25.000,- EUR.

4. Bude přibývat zájemců o využití fenoménu popsaného v bodě 3.
To znamená, že bude přibývat zájemců o nákup jednotlivých coinů a tím se
i zásoba těchto levných coinů na vnitřní burze bude snižovat.
Vyrovná se snaha prodávajících prodat, kteří dosud neměli za vysoké cenové hladiny komu, což cenu stlačilo, se zájmem nově příchozích a současných těžařů nakupovat. Důsledkem tohoto stavu bude zastavení poklesu ceny.

5. Nadále budou ubývat zásoby coinů vlastněných a pořízených za uváděcí ceny kolem 0,04EUR/DSC, případně ještě levněji. Tyto coiny nyní budou vlastněny lidmi, kteří za ně zaplatí tržní cenu, nyní cca kolem 0,18EUR/DSC.

6. Přestože nebude příliš přibývat nově těžených coinů podle původní křivky nárůstu těžařů a s tím souvisejícího nárůstu vytěžených coinů, množství peněz investovaných do stejného počtu coinů naroste v násobku ziskovosti prodávajících. To je podle našich úvah 4,5 krát, 13 krát až 65 krát.
Naroste koeficient kapitalizace projektu vztažený na jeden coin, právě
v tomto poměru, což spolu s následným rozšiřováním projektu bude tlačit DSC v žebříčku budoucího vstupu na veřejnou burzu směrem vzhůru
v souvislosti s narůstající celkovou kapitalizací.

7. V souvislosti s postupným navyšujícím se parametrem kapitalizace
a posunem v žebříčku na veřejné burze poroste prestiž projektu a s tím
i potenciál nárůstu hodnoty DSC  v souvislosti s narůstající důvěrou veřejnosti v projekt.

8. Po vyprodání veškerých levně získaných coinů cena v souvislosti
s přibývajícími zájemci o nákup coinů na vnitřní a postupně i vnější burze bude postupně narůstat.

9. Postupně se cena dostane na původně opuštěnou hladinu vnitřní burzy
a bude získána plná důvěra znervózněných současných těžařů, kteří znovu začnou investovat do nákupu dalších těžařských licencí, což bude ochraňovat cenu před prudkým nárůstem. Tentýž efekt bude i u nově příchozích těžařů, kteří nezažili šok z prudkého poklesu, jemuž jsou nyní vystavení současní těžaři. Jejich důvěra bude o to silnější.

10. Závěr:
Podle našeho soudu je zapotřebí zachovat klid a rozvahu. Pokusit se situaci racionálně vyhodnotit a netratit. Naopak situaci vnímat jako možnost
ke zhodnocení s menším rizikem, než li tomu bylo doposud.

11. V tuto chvíli, přes zdánlivou absurditu takovéhoto tvrzení při tomto prudkém poklesu, není dle nás důvod opouštět původní předpoklad nárůstu ceny ještě v roce 2018 do hladiny 3,27EUR/DSC. Uvážíme li, že na vnitřní burze je možné nakoupit i jednotlivé coiny za 0,18 a cena možná ještě poklesne, je současná situace především obrovskou příležitostí. Samozřejmě, pokud máte v projekt jako celek plnou důvěru, odvíjející se z hluboké analýzy na podkladě oběktivních informací. Samozřejmě je nutno ke všemu uvedenému přistupovat jako k úvahám a každý si musí nalézt svůj vlastní postoj
k vyhodnocení situace.

Upozornění - registrujte se pouze pod některý z linků na těchto www ( viz. příslušná přihlašovací tlačítka). V opačném případě bohužel nebudeme mít kapacitu se Vám zcela věnovat.
Děkujeme za pochopení

Pod tlačítkem níže sledujme pořad ČT 24 @on line, z minulosti - 18.11.2017