QiiQNAME
Jsme si vědomi duchovního rozměru peněz

Přihlášením, registrací z tohoto webu, případně i jinou cestou, telefonicky, či osobně, udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Více informací viz. menu: Osobní údaje v sekci KONTAKT.  

Registrační link:

Každé bytí má nejvyšší hodnotu, jíž disponuje - sebe samo.
Existence člověka, jíž si uvědomuje skrze své ego, je dána jeho životem. 
K hodnotnému životu pak každá bytost potřebuje zdraví, svobodu, nezávislost,
což jsou předpoklady ke spokojenosti a radostnému bytí.
Čas věnovaný práci, život, jež generace před námi i my věnujeme zajištění
sama sebe, je transformován do naší činnosti a toho co vytváříme.
Tím, že se vše děje v čase, našem živoucím čase, je v hodnotě vytvářené námi
a našimi předky projevena i duchovní hodnota lidské existence. 
Stejně je tomu i s hodnotou přenesenou do peněz,
které dostáváme jako odměnu 
za své životy, jež za peníze vyměňujeme v práci.
Peníze je proto nutno považovat za uchovatele duchovní hodnoty, za uchovatele života.
Právě pro duchovní a vyplývající životně důležitou hodnotu peněz jsou důvodem tak častých konfliktů.
Vybírejme si proto velmi pečlivě jen takové peníze, které naše životy a životy předešlých generací neznehodnotí. 
Vybírejme si peníze, které mají schopnost uchovat, případně rozvinout hodnotu života pro nás i následné generace.

 Filosof František a MgA. Danica Samuhelová, ředitelka 

Pokud se chce chcete dozvědět více, klikněte na: