UPGRADE VALIDÁTORU
V souvislosti s inovacemi a rozšiřováním DAS Ekosystému je nutno průběžně inovovat i software validátoru. Zde jsou postupy jak.

Pokud po konfiguraci a delším nepoužívání validátoru nepracují  jeho funkce nebo jejich část, může být důvodem zastaralý software. Jeho aktualizaci lze provést takto: 

Toto je nejaktuálnější postup okopírovaný z e-mail komunikace. pokud by Vám tato skratka nepostačila, prosím čtěte dále, za nejasnosti se již nyní omlouváme.

"Na našich www je starý, již překonaný postup.
Dnes je to podstatně jednodušší a zvládnete to.
1.Nahrajte optimálně na Windows 10 a prohlížeči Chrom z https://chrome.google.com/webstore/detail/ledger-manager/beimhnaefocolcplfimocfiaiefpkgbftlačítkem vpravo nahoře "přidat do chromu" potřebný software.
2. Připojte Validátor, zadejte PIN
3. Postupně odinstalujte hozením do koše všechny krypto, poslední BTC. První hození do koše budete muset potvrdit na validátoru pravým tlačítkem. Krypto nezmizí z PC, ale z Vašeho Validátoru.
4. Klikněte na Firmware
5. Odpojte a připojte Validátor s časovou prodlevou, např minuta i méně. Zadejte PIN.
6. nainstalujte zpět tlačítky u jednotlivých krypto do validátoru novou verzi. Jednu po druhé, první dáváme DASC, pak BTC, ETH, BTC Casch. Ripple Vám nepůjde.
Odpojte Validátor, asi by jste ani nemusel, zavřete okno Ladger Manager. Připojte se ke svému DasWallet, vše by mělo fungovat."


Vyhledejte přes google chrom (nic jiného se nedá použít, jen google chrom):  Ledger Manager


Vstoupíte do:
 https://chrome.google.com/webstore/detail/ledger-manager/beimhnaefocolcplfimocfiaiefpkgbf


V pravém horním rohu klikněte na modré tlačitko:  Do aplikace


Aplikace se Vám přidala do Vašeho zařízení, případně povolíte její instalaci.

Pokud budete příště chtít znovu vyvolat Ladger Manager, vyhledáte jej již v seznamu instalovaných.

Aplikace Ladger Manager se nám otevřela automaticky.
Pokud ne klikneme na ikonku s aplikací Ladger Manager.
(Ikonka bude na spodní liště, možná někde na ploše. Jistě v seznamu aplikací.)


Pokud se otevřela aplikace Ledger Manager, vidíte před sebou obrazovku s nápisem:

To begin, connect Ledger Wallet. 
If asked, enter your PIN code to unlock your device

(Chcete-li začít, připojte knihu Peněženka Ledger. Pokud budete dotázáni, zadejte kód PIN, abyste odemkli zařízení.)

Poznámka:
Pokud dostanete nabídku instalovat LADGER LIVE, nepřijímejte ji !
Pod tlačítkem pro přijetí je odmítací text: Instal Ladger Live later (Instalovat Ladger Live později).
Klikněte na tento text, čímž instalaci Ladger Live odmítnete.


Měla by před Vámi být otevřena obrazovka s následnou výzvou, jež Vás nabádá k připojení Validátoru. 

To begin, connect Ledger Wallet.
If asked, enter your PIN code to unlock your device

(Chcete-li začít, připojte knihu Peněženka Ledger. Pokud budete dotázáni, zadejte kód PIN, abyste odemkli zařízení.)


Připojte do USB portu, přes připojovací kabel Validátor.


Ovládacími tlačítky na Validátoru, klikáním na levé, či pravé tlačítko nastavíte příslušné číselné hodnoty a každou potvrďte zmáčknutím obou tlačítek současně. Takto zadáte postupně celý svůj PIN CODE


Rozsvítí se barevná obrazovka s aktuálně nainstalovaným softwarem a aktuálně nainstalovanými kryptoměnami. Je zde k dohledání i číslo aktuální verze softwaru k jednotlivým kryptoměnám.


Pokud je k dispozici nová verze FIRMWARES, je ve spodní části obrazovky v barevném poli anglický text s informací o dostupnosti nové verze softwaru FIRMWARES 


Pokud je na Validátoru neaktuální obrazovka bez PIN CODE, zadejte jej.


Po zadání PIN CODE se rozsvítí na validátoru obrazovka s kryptoměnami, pravděpodobně první bude DASCoin. 


Překlikáte se, například pravým tlačítkem, přes všechny kryptoměny až na nápis:
Settings - nastavení.
Zmáčknutím obou tlačítek potvrdíte.


Proklikáte se pravým tlačítkem na validátoru až na nápis Device.
Potvrdíme zmáčknutím obou tlačítek validátoru. 


Na obrazovce validátoru je nyní nápis Firmware. Potvrdíme tuto volbu zmáčknutím oběma tlačítky.

 Na obrazovce validátoru se objeví  aktuálně nainstalovaná verze softwaru. Např. 1.4.2-das


Pravým tlačítkem validátoru se dostaneme na obrazovku s údajem o MCU ....


Na obrazovce s údajem MCU ... dvakrát klikneme a ocitneme se zpět na obrazovce Firmware.


Pravým tlačítkem validátoru se doklikáme na obrazovku s nápisem: Back. Potvrdím kliknutím na obě tlačítka validátoru a ocitnu se zpět v obrazovce s nápisem Device.


Z obrazovky s nápisem Device, se pravým tlačítkem proklikám (asi dvě kliknutí, přes Assistance a druhé by mělo být to správné) do obrazovky s nápisem: Quit app.
Potvrdím kliknutím na obě tlačítka validátoru současně.
Ocitl jsem se v obrazovce s nápisem Settings.

Pravým tlačítkem validátoru se posuneme na ikonku s nápis DasCoin.
Potvrdíme současným zmáčknutím obou tlačítek.
Ocitneme se na obrazovce s nápisem na validátoru: Use wallet to view accounts
(Pro zobrazení účtů použijte peněženku)


Pravým tlačítkem validátoru se kliknutím dostanete přes Settings a dalším kliknutím na About.
Na obrazovce About, kliknutím  na obě tlačítka potvrdíme a jsme na obrazovce s nápisem: Version .....( např. zastaralé 1.1.2.)


Pravým tlačítkem na validátoru se posouvám na obrazovku s nápisem: Back.
Zmáčknu obě tlačítka, rozsvítila se obrazovka About.


Pravým tlačítkem se překliknu na nápis Quik app. Zmáčknutím obou tlačítek jsem zpět
na zobrazení symbolu kryptoměn s DASCoinem a nápisem DasCoin.


Před nahráním nového Firmware,
je nutno nejprve postupně smazat jednotlivé položky konkrétních kryptoměn z validátoru.
Zmizí z displeje validátoru, nikoliv z obrazovky vašeho počítače.


Kurzorem na obrazovce počítače najedeme postupně na všechny zobrazené kryptoměny a jednu za druhou budeme postupně dávat do šedivého koše za symbolem dané kryptoměny, přičemž musíme pravým talčítkem validátoru tuto transakci nejprve povolit. Níže je popsán krok za krokem.

Na obrazovce s nápisem DasCoin potvrdíme zmáčknutím obou tlačítek validátoru výběr.
Rozsvítí se obrazovka validátoru Allow Ledger manager (Povolit Správce Ledger).


Přesunete kurzor na PC na koš s DASCoinem a kliknete myší.

Na obrazovce PC se rozsvítí výzva k potvrzení, povolení této transakce.
Removing aplikation. (Odstranění aplikace)
If asked, konfirm the removal on your device
(Pokud budete dotázáni, potvrďte odebrání v zařízení)
  Je tím míněno, aby jste toto potvrzení učinily na validátoru kliknutím na jeho pravé tlačítko. Klikněte na pravé tlačítko validátoru.


Na PC bude chvilku probíhat zpracování a po skončení zpracování, zmizí z validátoru symbol DASCoin.

Kurzorem myši postupně klikneme na jednotlivé koše kryptoměn a ony postupně,
v pořadí vašeho "házení do koše" budou mizet z displeje validátoru.
Pozn. může se vám přihodit, že se na PC obrazovce objeví červený křížek v kroužku
a toto hlášení:
Unable to remove application.
You cannot uninstall the bitcoin app if other altcoin apps are still installed.
(Nelze odebrat aplikaci.
Aplikace Bitcoin nelze odinstalovat, pokud jsou stále nainstalovány další aplikace Altcoin)

Řešením je nejprve popořadě smazat ostatní kryptoměny a Bitcoin ponechat ke smazání jako poslední. 


Pro lepší kontrolu si na displeji validátoru nastavte příslušnou kryptoměnu a pak kurzorem myši
na obrazovce PC klikněte na koš dané kryptoměny. 

Na obrazovce se objeví hlášeni o zpracování a po skončení zmizne z displeje symbol právě smazané kryptoměny. Jako poslední se vám takto smaže i bitcoin.


Nyní budeme instalovat nový Firmware.
Pokud na obrazovce PC svítí barevné pole ve spodní části s výzvou k instalaci nového Firmware, můžete na něj kliknout. Alternativou, pokud toto pole nesvítí, ale i když je aktivní a svítí, lze k zahájení procesu kliknout na tlačítko Firmwares, v levém sloupci, v sekci STORES na obrazovce PC. Klikneme na Firmwares.


Na obrazovce se objeví nová verze softwaru. Kliknete v pravo nahoře na tlačítko Instal.


Na obrazovce PC bude probíhat proces instalace, na validátoru displeji validátoru se objeví nápis Procesing a postupně i další hlášení. Zařízení validátoru vás hlášením na displeji vyzve k potvrzení pravým tlačítkem validátoru. Potvrďte.  


Pravděpodobně budete vyzváni k zadání PIN CODE. Zadejte jej již známým způsobem. Potvrďte PIN CODE 


Spustí se proces aktualizace.
Pravděpodobně se vám může stát, že na validátoru se objeví hlášení, že nemůžete pokračovat.
V takovém případě odpojíte validátor od kabelu na straně mikro USB, to je na straně validátoru. Displej validátoru zhasne.


Nyní levou rukou vezmete kabel s mikro USB konektorem, pravou rukou validátor s trvale zmáčknutým levým tlačítkem validátoru (blíže u konektoru, v pozici s displejem otočeným proti vám) a zařízení propojíme.
Čekáme, dokud se neobjeví hlášení Boot louder (zavaděč).
Až nyní levé tlačítko validátoru uvolníme


Rozběhne se proces instalace, viditelný na obrazovce PC točícím se symbolem, nebo jinou grafikou a na validátoru postupně se měnícími se hlášeními. Vše může chvilku trvat, podle rychlosti propojení mezi USB rozhraními a také na rychlosti přenosu dat ze serweru společnosti Ladger

Po dokončení procesu se na validátoru objeví rozhraní pro zadání a potvrzení PIN CODE.
Zadejte a potvrďte PIN CODE.

Zařízení validátoru na displeji vyzývá k zmáčknutí obou tlačítek k pokračování, učiňte tak.

Po proklikání se na Settings je možné si prohlédnout i v dalších položkách displeje validátoru aktuální nainstalovanou verzi Farmware. Např. 1.4.2-das. Ta je k dnešku, t.j. 3.3.2019 v 22.29 hod nejaktuálnější.

Jak postupovat dál postupně doplníme, zatím je možně vše shlédnou na kanále našeho kolegy zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8BUAk7CFU8