VERIFIKACE LICENCE
Verifikace licencie  v kanceláři  NETLEADERS

Přihlášením, registrací z tohoto webu, případně i jinou cestou, telefonicky, či osobně, udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Více informací viz. menu: Osobní údaje v sekci KONTAKT.  

Návod se zpracovává, pokud zde nebudou dostatečné informace,vyžádejte jej mailem

Verifikace licence - web kanceláře v NETLEADERS

1. Po úspěšné registraci je třeba kancelář NETLEADERS verifikovat. Verifikace sestává
z jednoduchých kroků. První krokem je potvrdit naše telefonní číslo kliknutím na VERIFY PHONE.

2. Kliknutím na SEND SMS odešleme žádost o SMS, kterou nám NETLEADERS pošle na námi zvolené telefonní číslo zprávu s potvrzujícím kódem.

3. Jakmile do kolonky SMS Code zadáme kód a potvrdíme kliknutím na VERIFY CELL PHONE, naše telefonní číslo je hned ověřeno.

4. Dalším krokem je vyplnit v kanceláří profil. V levém dolním rohu klikneme na nastavení účtu SETTINGS. V profilu jméno a příjmení máme vyplněné spolu s E-mailem, telefonní číslo ověřené. Následně do kolonky ADDRESS zadáme naši adresu trvalého bydliště podle občanského průkazu, v kolonce CITY napíšeme město, vypíšeme poštovní směrové číslo v kolonce POSTAL CODE a v kolonce COUNTRY si zkontrolujeme krajinu.

5. Tím, že se vyplňuje profil nebo kdybyste dělali změnu v profilu, je třeba před uložením kvůli bezpečnosti zadat do kolonky Current Password vaše aktuální přístupové heslo do kanceláře.

6. Pokud máme údaje vyplněné a zkontrolovány, klikneme na tlačítko SAVE.

7. Následně v kanceláří znovu klikneme v levém dolním rohu na nastavení účtu SETTINGS
a zvolíme možnost START THE PROCES.

8. Zobrazí se nám vyplnění profil, který je třeba si zkontrolovat a v kolonce Date of Birth zadáme náš datum narození ve formátu datum / měsíc / rok.

9. Pokud máme profil zkontrolován, klikneme na čtvereček a pokračujeme kliknutím na tlačítko PROCEED.

10. Následně se nám zobrazí tabulka, kde si ještě jednou zkontrolujeme naše údaje a potvrdíme kliknutím na CONFIRM AND SUBMIT.

11. Pro úspěšně dokončení verifikace KYC v kanceláří NETLEADERS, je třeba nahrát tři vaše dokumenty. První dokument, který je třeba nahrát je Faktura (Address proof), která potvrzuje vaši adresu na občanském průkazu, např. za elektriku, vodu, plyn, telefon. Faktura nesmí být více než tři měsíce stará. Jako druhý dokument nahrajete občanský průkaz z přední strany (ID Proof - Front) a poslední dokument třeba nahrát občanský průkaz ze zadní strany (ID Proof - Back). Velikost dokumentů nese být větší než 2 MB a dokumenty musí být čitelné. V kolonce Select Document Type nahrajeme postupně dané dokumenty.

12. Verifikace trvá 48 hodin. Jakmile vaše kancelář NETLEADERS projde verifikací KYC,
tak v pravém horním rohu ve vaší kanceláří budete mít Status KYC Verified označený bílou fajfkou.