WEBWALLET
Registrace a spuštění peněženky WEBWALLET

Přihlášením, registrací z tohoto webu, případně i jinou cestou, telefonicky, či osobně, udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. Více informací viz. menu: Osobní údaje v sekci KONTAKT.  

Návod se zpracovává, napište si o něj mailem, pokud informace zde obsažené pro Vás nebudou postačující:

Registrace, spuštění peněženky WEBWALLET

1. Abychom registraci peněženky WebWallet mohli uskutečnit, musí nám přijít ze společnosti
NetLeaders pozvánka o možnosti registrace na e-mail, který máme registrovaný v účtu NetLeaders.

2. Po odkliknutí této pozvánky klikneme na možnost registrace WebWallet peněženky
Register New Account

3. Následně klikneme na REGISTER NEW ACCOUNT.

4. Registrace sestává z jednoduchých kroků. Prvním krokem je do kolonek
Password a Repeat password zvolit přístupové heslo do peněženky, které musí obsahovat minimálně 10 znaků. Kvůli bezpečnosti by heslo mělo obsahovat alespoň jedno velké, malé písmeno, číslo a jedno interpunkční znaménko. Následně si zkontrolujeme údaje, které jsou spárovány s účtem NetLeaders a vyplněné v kolonkách, jako je uživatelské jméno, dále jméno
a příjmení a e-mailovou adresu.

5. Pokud je vše správně vyplněno, klikneme na možnost NEXT STEP.

6. Druhým krokem je ověření e-mailové adresy a potvrzení účtu. je třeba se přihlásit do e-mailu
a potvrdit kliknutím na Confirm Accounts.

7. Poslední krok je ověření telefonního čísla. Na tel. číslo, které jsme zadávali při registraci
a následně ověřovali v účtu NetLeaders, přijde zpráva s potvrzujícím kódem. Jakmile zadáme kód do kolonky a potvrdíme kliknutím na CONFIRM AND VERIFY, naše telefonní číslo je ověřeno.

8. Registrace je dokončena, je třeba se přihlásit na peněženku WebWallet kliknutím na log in.

9. Do peněženky WebWallet se přihlašuje přes stránky www.webwallet.com přes své uživatelské jméno, které máme spárované s účtem v NetLeaders a heslem, které jsme si zadali při registraci WebWallet peněženky.

10. Ti, kteří vlastní více účtů v Netleaders, mají možnost (pokud chtějí) sloučit tyto účty do jedné WebWallet peněženky pod jedním uživatelským jménem, ale mohou mít i na každý účet samostatnou WebWallet peněženku. Pokud jste vytvořili samostatné peněženky podle manuálů viz výše na jednotlivé NetLeaders účty, tak bod číslo 10. už neděláte a ani nekombinovat.
Tento postup děláte jen tehdy, pokud jeden WebWallet používáte k více účtům NETLEADERS. Znovu podotýkáme, že toto je pouze v případe, pokud chcete kombinovat jedenWebWallet s více účty NetLeaders. V takovém případě je třeba, aby WebWallet peněženka do které se jednotlivé účty budou slučovat byla nejprve zaregistrována podle manuálu viz výše.Postup je jednoduchý. Třeba se přihlásit do e-mailu, na který přišla pozvánka od společnosti NetLeaders s možností registrace účtu do WebWalletu a kliknutím na Combine Accounts sloučíme tento účet s registrovanou peněženkou WebWallet.

11. Do kolonek vepíšeme uživatelské jméno a heslo již zaregistrované WebWallet peněženky,
aby systém s ní mohl sloučit váš účet NetLeaders a klikneme na tlačítko LOG IN. Takovým způsobem víme sloučit více účtů NetLeaders do jedné WebWallet peněženky, čili musíte tento postup vždy zopakovat z jednotlivých e-mailů, které jste použili při registraci konta NetLeaders
a kde Vám přišla e-mailem pozvánka k aktivaci WebWalletu. Podle počtu vašich konto nahráváte všechny vaše účty NetLeaders do tohoto jednoho kombinovaného WebWalletu.

Pokud čemukoliv nerozumíte, napište: